Serduszka

Motylki

hl1O Przedszkolu

Szczególnym darem charyzmatycznym naszego Zgromadzenia jest Duch Dziecięctwa.  „Dziecięctwo duchowe, które ma swoje źródło w dziecięctwie Jezusowym, wyraża się nie tyle w słowach albo w uczuciach  serca,  ile w  pokorze i ofierze, prostocie myśli i apostolstwie radości wśród maluczkich tego świata, w radosnym i szczerym wypełnianiu powołania. Siostry naśladując przykład Zbawiciela nie będą zwracały uwagi na zyski materialne, lecz unikając względów na osoby, z umiłowaniem poświęcą się ubogim i najbardziej potrzebującym, a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży”.

Apostolstwo Karmelitanki Dzieciątka Jezus charakteryzuje duch ofiarności i bezinteresowności. Ponadto Konstytucje Zgromadzenia zobowiązywały nas do tego, aby życie duchem Dziecięctwa Bożego za naszym przykładem stało się udziałem ludzi, których spotykamy a szczególnie udziałem najmniejszych tego świata – dzieci.

Nasze przedszkole to przedszkole, w którym króluje DZIECIĄTKO JEZUS. Jest to przedszkole twórcze i przyjazne dzieciom. Pod opieką naszą i opieką Dzieciątka Jezus dzieci w naszym przedszkolu mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne; mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko co je otacza; osiągną sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.

Przyjmując dziecko do przedszkola przyjmujemy całą Jego Rodzinę. Ukazujemy rodzinom, jako wzór wzajemnej miłości i zawierzenia Bogu, Dzieciątko Jezus.

home01